Optimeringsstrategi i topklasse

kendskab til firmaets eksisterende forhold og herunder værdier, målsætninger, succeskriterier og strategi. Informationen herom gør det muligt for os at fokusere på detaljen såvel som helheden, der i samspil medOptimeringsstrategi i topklasse
givne teorier udgør best practice.

Vi kan skabe gode resultater på din bundlinje, men vi kan ikke gøre det uden dig. Derfor er vores optimeringsproces baseret på et tæt samarbejde med virksomheden. Alt efter ønske og behov kan forløbet tilpasses firmaet. Vi kan være med fra start til slut eller for eksempel blot i opstarten.

Der findes ikke én standardløsning på en velfungerende forsyningskæde, og det er en vigtig erkendelse at gøre sig. Hvis du skal opnå en supply chain, der skaber gode resultater, bør den leve op til nutidens marked samt passe til organisationen. Det kræver konstant markedsindsigt og organisatorisk overblik. Ud fra din nuværende situation og ambitioner, kan vi vurdere virksomhedens samlede besparelsespotentiale.

Optimeringsprocessen bør være simpel, så der laves et stærkt og kontrollerbart forløb. Dette opnår du ved at dokumentere processen på en sådan måde, at den kan videreformidles til de involverede brugere. På denne måde forebygges eventuelle fejl.

Kort sagt er Supply Chain Management ledelse og forbedring af sammenkoblede forretningsprocesser på tværs af forsyningskæden, som har til formål at skabe værdi og konkurrencemæssige fordele for virksomheden. Desuden identificerer vi arbejdsgangene i hele firmaet – altså ved ordremodtagelsen, varemodtagelsen, forsendelsen, lagerindretningen o.l.

Efter vi har analyseret organisationens udfordringer, udarbejder vi en detaljeret projektbeskrivelse, der indeholder:

  • Målet med projektet
  • Aktiviteter undervejs
  • Det interne og eksterne ressourceforbrug
  • Projektets maksimale omkostning
  • Vigtige milepæle
  • Tidsplan
  • Kritiske faktorer (hvis der er nogen)
Hvordan foregår forløbet i optimeringsfasen?

Vi gør brug af et 6 trins projektforløb til at sikre dig det bedst mulige resultat. Første trin er en præanalyse, andet trin en analyse, tredje trin handler om data og udbud, hvortil fjerde trin er forhandling. Herefter kommer implementering i femte trin, og til slut følger vi op i sjette trin.

I forløbet gennemgår vi følgende elementer:

Nu-tilstand: For at kunne måle en forbedring er det nødvendigt at kende udgangspunktet. Det identificerer vi gennem indsamling af relevante data.

01.

Transportstrategi

Ud fra en vurdering af virksomhedens behov og markedets muligheder fastlægges et ønskeligt fremtidigt niveau inden for logistik, hvor servicen som minimum når den eksisterende standard og en velkommen serviceforbedring.

02.

Procesoptimering

Næste skridt er at bearbejde de nødvendige interne indsatsområder således, at vi sikrer en etablering af de mest optimale interne processer.

03.

Udbud

Vi udnytter vores markedskendskab til at indbyde de speditionsfirmaer, som kan leve op til den ønskede transportstrategi til en udbudsrunde. Udbudsmaterialet vil indeholde en detaljeret beskrivelse af jeres serviceniveau og eventuelle alternativer således, at de bedst mulige tilbud indhentes fra virksomhederne.

04.

Forhandlingsfasen

I forhandlingsfasen lægger vi vægt på at sikre at den fremtidige leverandør til jeres logistikopgaver ikke blot lever op til kravet om serviceniveau og konkurrencedygtighed, men at der ligeledes er god kemi mellem parterne. Vi ønsker at skabe en samarbejdsaftale, der medfører et vedvarende kunde- og leverandørforhold.

05.

Analysefasen

Der foretages en kvalitativ analyse af de indkomne tilbud med vægt på overholdelse af serviceniveau og konkurrencedygtighed.

06.

Implementeringsfasen

Når vi har foretaget analysearbejdet, sørger vi for at implementere logistikplanen. Implementeringsfasen bruges til at sikre en fælles forståelse for projektet, og at de aftalte elementer i samarbejdsaftalen overholdes. Vi bliver på sidelinien