Tender process

Såfremt der foreligger et aktuelt grundlag, vil Cool Solutions anbefale en gennemførelse af en tender proces. Vi agerer projektleder fra start til slut i hele processen. Som oftest vil Cool Solutions i forbindelse med en tender process…

  • Bearbejde data og statistikmateriale
  • Udarbejde tender prospekts
  • Lave en objektiv udvælgelse af transportvirksomheder til at deltage i processen
  • Konsekvensberegne indkomne tilbud
  • Slutforhandle med transportvirksomheder og formulere aftalegrundlag samt kontrakter
  • Implementere nye aftaler (projektet følges, nøgletalsstyring og evaluering)